Baixia Technology Park
Nanjing China
Tinan Panyu TEP
Guangzhou  China
Citic Chaoshan Cultural Park
Shantou China